پشتیبانی و سفارش تلگرامی: ۰۹۲۲۷۷۵۸۲۸۵ | ۰۲۱۶۶۹۶۰۹۱۴

گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی - درس 2 (اشکال مختلف فعل) - قسمت اول

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

اگر بخواهیم در یک جمله از چند فعل استفاده کنیم، آیا همه ی آن ها یکسان صرف می شوند؟

مثلا اگر بخواهیم به انگلیسی بگوییم،"اجازه بدهید کمکتان کنم" کدام جمله صحیح است ؟

 

Let me to help you  یا                            

 

Let me help you  یا                                

 

Let me helping you                               ?

 

 

 

شاید اصلا کمک نکنیم کلا بهتر است

 

 

 

در زبان انگلیسی افعال به سه شکل دیده می شوند .

 مصدر کامل ( فعل+ to )  

مصدر ساده ( شکل ساده ی فعل )

اسم مصدر ( + ing فعل) ،  در این حالت، فعل، تبدیل به اسم شده و در نقش فاعل ، مفعول و متمم به کار می رود.

 

ظاهر شدن افعال در این سه شکل به خصوص زمانی اهمیت پیدا می کند که ما بخواهیم در یک جمله از دو یا چند فعل استفاده کنیم، در این صورت فعل اول بر اساس آنچه در زمان خودش اتفاق افتاده صرف می شود اما فعل دوم یا افعال بعدی بر اساس شکل فعل قبل از خود صرف می شوند.

در اینجا در مورد جملات چند فعلی و در مورد شکل افعال آنها صحبت می کنیم.

 

افعال گروه اول

بعد از افعال زیر، فعل دوم به صورت مصدر کامل ( فعل+ to ) می آید.

Want (خواستن

My mother wants me to clean my room.

مادرم از من می خواهد که اتاقم را تمیز کنم.

Tell (گفتن)

The teacher told the children to sit down quickly.

معلم به بچه ها گفت که فورا بنشینند.

 

 Ask (درخواست کردن)

I’ll ask my father to fix my bicycle tomorrow.

فردا از پدرم خواهم خواست که دوچرخه ام را درست کند.

Expect (انتظار داشتن)

The company expects us to complete work in April.

شرکت از ما انتظار دارد که در ماه آوریل کار را تکمیل کنیم.

 

برای ادامه مطلب، لطفا فایل پیوست را دانلود نماید...

نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.