کتاب ها » زبان های خارجی » انگلیسی » مهارت‌ها » مکالمات ومکاتبات تجاری
مرتب بر اساس تعداد
کتاب Email English

Email English


ناشر: انتشارات Macmillan
نویسنده: Paul Emmerson
کتاب Connect with English via News

Connect with English via News


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: Ehsan Bakhshandeh
کتاب Professional English in Use Law

Professional English in Use Law


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: Gillian D.Brown, Sally Rice
کتاب Professional English in Use ICT

Professional English in Use ICT


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: Santiago Remacha Esteras & Elena Marco Fabre
کتاب Professional English English for computer users

Professional English English for computer users


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: Santiago Remacha Esteras
کتاب Oxford English for Information Technology

Oxford English for Information Technology


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: Eric H. Glendinning
کتاب English for the Financial Sector

English for the Financial Sector


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: Ian MacKenzie
کتاب Market Leader Marketing

Market Leader Marketing


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: Nina ODriscoll
کتاب Market Leader Accounting and Finance

Market Leader Accounting and Finance


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: Sara Helm
کتاب Market Leader Human Resources

Market Leader Human Resources


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: Rebecca Utteridge,Sara Helm
کتاب English for International Tourism Upper Intermediate

English for International Tourism Upper Intermediate


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: Peter; Dubicka, Iwona; OKeeffe, Margaret Strutt
کتاب English for International Tourism Intermediate

English for International Tourism Intermediate


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: Peter; Dubicka, Iwona; OKeeffe, Margaret Strutt
کتاب English for International Tourism Pre Intermediate

English for International Tourism Pre Intermediate


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: Iwona; OKeeffe, Margaret Dubicka
کتاب Business Result  Intermediate

Business Result Intermediate


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: John Hughes
کتاب Business Result Pre-Intermediate

Business Result Pre-Intermediate


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: DAVID GRANT
کتاب Business Result  Elementary

Business Result Elementary


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: Speck Chris