کتاب ها » زبان های خارجی » انگلیسی » مهارت‌ها » اصطلاحات و زبان عامیانه
مرتب بر اساس تعداد
کتاب Common Academic Phrases In English

Common Academic Phrases In English


ناشر: انتشارات نخبگان فردا
نویسنده: Dr. Mohammad Golshan
کتاب Impact Topics

Impact Topics


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: Richard R. Day and Junko Yamanaka
کتاب Common Words and Phrases in English Movies

Common Words and Phrases in English Movies


ناشر: انتشارات نخبگان فردا
نویسنده: Dr. Mohammad Golshan
کتاب اصطلاحات معمول و ضرب المثل های مشهور

اصطلاحات معمول و ضرب المثل های مشهور


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Banafsheh Ravanbarzian
کتاب 620 جمله ضروری جذاب و کلیدی

620 جمله ضروری جذاب و کلیدی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: سعید شاهی
کتاب Practical Everyday English

Practical Everyday English


ناشر: Montserrat Publishing
نویسنده: Steven Collins
کتاب انگلیسی در شهر 2

انگلیسی در شهر 2


ناشر: انتشارات انتخاب روز
نویسنده: دکتر محمد جواد انصاری
کتاب انگلیسی در شهر 1

انگلیسی در شهر 1


ناشر: انتشارات انتخاب روز
نویسنده: دکتر محمد جواد انصاری
کتاب متون و جملات کلیدی زبان انگلیسی پیشرفته

متون و جملات کلیدی زبان انگلیسی پیشرفته


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: منوچهر سرخابی
کتاب اصطلاحات و مکالمات انگلیسی آمریکائی

اصطلاحات و مکالمات انگلیسی آمریکائی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: منوچهر سرخابی
کتاب گفتگوهای خیابانی 3

گفتگوهای خیابانی 3


ناشر: انتشارات انتخاب روز
نویسنده: دکتر محمد جواد انصاری
کتاب گفتگوهای خیابانی 2

گفتگوهای خیابانی 2


ناشر: انتشارات انتخاب روز
نویسنده: دکتر محمد جواد انصاری
کتاب گفتگوهای خیابانی 1

گفتگوهای خیابانی 1


ناشر: انتشارات انتخاب روز
نویسنده: دکتر محمد جواد انصاری
کتاب 900 جمله پرکاربرد زبان انگلیسی

900 جمله پرکاربرد زبان انگلیسی


ناشر: انتشارات انتخاب روز
نویسنده: رضا قلندری
کتاب Natural English Upper-Intermediate: Puzzle Book

Natural English Upper-Intermediate: Puzzle Book


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: Ruth Gairns
کتاب Easy Peasy Special English

Easy Peasy Special English


ناشر: انتشارات آذران
نویسنده: حامد برجسته