کتاب ها » زبان های خارجی » سایر زبان ها » ترکی استانبولی
مرتب بر اساس تعداد
کتاب دستور زبان ترکی استانبولی

دستور زبان ترکی استانبولی


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: میرحسن فزون‌خواه
کتاب فرهنگ کوچک ترکی استانبولی   فارسی

فرهنگ کوچک ترکی استانبولی فارسی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: دکتر قدیر گلکاریان
کتاب فرهنگ لغات فارسی  انگلیسی ترکی استانبولی

فرهنگ لغات فارسی انگلیسی ترکی استانبولی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: دکتر قدیر گلکاریان
کتاب فرهنگ ترکی استانبولی انگلیسی

فرهنگ ترکی استانبولی انگلیسی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: دکتر قدیر گلکاریان
کتاب فرهنگ ترکی استانبولی انگلیسی  فارسی

فرهنگ ترکی استانبولی انگلیسی فارسی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: امیرعلی راسترو
کتاب ترکی استانبولی در ۳۰ روز

ترکی استانبولی در ۳۰ روز


ناشر: انتشارات شباهنگ
نویسنده: نورا عونور و دیگران
کتاب فرهنگ تصویری آکسفورد انگلیسی فارسی ترکی استانبولی

فرهنگ تصویری آکسفورد انگلیسی فارسی ترکی استانبولی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: رضا عباسی
کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی yeni HiTiT 2

yeni HiTiT 2


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Tömer Dil Ögretim Merkezi
کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی yeni HiTiT 3

yeni HiTiT 3


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Tömer Dil Ögretim Merkezi
کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی yeni HiTiT 1

yeni HiTiT 1


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Tömer Dil Ögretim Merkezi