کتاب ها » زبان های خارجی » انگلیسی » زبان شناسی
مرتب بر اساس تعداد
کتاب Penny Urs 100 Teaching Tips

Penny Urs 100 Teaching Tips


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: Penny Ur
کتاب Key Terms in Second Language Acquisition

Key Terms in Second Language Acquisition


ناشر: انتشارات Bloomsbury Academic
نویسنده: Bill Vanpatten & Alenssandro G Benati
کتاب Vowels and Consonants

Vowels and Consonants


ناشر: انتشارات Wiley-Blackwell
نویسنده: Peter Ladefoged & Sandra Ferrari Disner
کتاب Introducing Interpreting Studies

Introducing Interpreting Studies


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Franz Pochhacker
کتاب The Psychology of the Language Learner Revisited

The Psychology of the Language Learner Revisited


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Zoltan dornyei & Stephen Ryan
کتاب Learning to Teach English

Learning to Teach English


ناشر: انتشارات Delta Publishing
نویسنده: Peter Watkins
کتاب Introducing Interpreting Studies 2nd Edition

Introducing Interpreting Studies 2nd Edition


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Franz Pochhacker
کتاب Key Issues in Language Teaching

Key Issues in Language Teaching


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: JACK C RICHARDS
کتاب Creativity in Language Teaching

Creativity in Language Teaching


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Rodney H. Jones,Jack C. Richards
کتاب Re-examining Language Testing

Re-examining Language Testing


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Glenn Fulcher، Fred Davidson
کتاب The Cambridge Encyclopedia of Language 3rd Edition

The Cambridge Encyclopedia of Language 3rd Edition


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: David Crystal
کتاب Applied Linguistics and Language Teacher Education

Applied Linguistics and Language Teacher Education


ناشر: انتشارات Springer
نویسنده: Nat Bartels
کتاب An  Encyclopedic  Dictionary of  LANGUAGE  TESTING 5TH edition

An Encyclopedic Dictionary of LANGUAGE TESTING 5TH edition


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: Seyyed Abbas Mousavi
کتاب Contrastive Analysis, Error Analysis, and Interlanguage

Contrastive Analysis, Error Analysis, and Interlanguage


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
کتاب مطالعه و بررسی زبان ویراست پنجم

مطالعه و بررسی زبان ویراست پنجم


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: GEORGE YULE
کتاب فنون یادگیری زبان

فنون یادگیری زبان


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: معصومه فراهانی