کتاب ها » زبان های خارجی » انگلیسی » زبان شناسی
مرتب بر اساس تعداد
کتاب Learning to Teach English

Learning to Teach English


ناشر: انتشارات Delta Publishing
نویسنده: Peter Watkins
کتاب Introducing Interpreting Studies 2nd Edition

Introducing Interpreting Studies 2nd Edition


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Franz Pochhacker
کتاب Key Issues in Language Teaching

Key Issues in Language Teaching


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: JACK C RICHARDS
کتاب Creativity in Language Teaching

Creativity in Language Teaching


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Rodney H. Jones,Jack C. Richards
کتاب Re-examining Language Testing

Re-examining Language Testing


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Glenn Fulcher، Fred Davidson
کتاب The Cambridge Encyclopedia of Language 3rd Edition

The Cambridge Encyclopedia of Language 3rd Edition


ناشر: انتشارات Cambridge
نویسنده: David Crystal
کتاب Applied Linguistics and Language Teacher Education

Applied Linguistics and Language Teacher Education


ناشر: انتشارات Springer
نویسنده: Nat Bartels
کتاب An  Encyclopedic  Dictionary of  LANGUAGE  TESTING 5TH edition

An Encyclopedic Dictionary of LANGUAGE TESTING 5TH edition


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: Seyyed Abbas Mousavi
کتاب Contrastive Analysis, Error Analysis, and Interlanguage

Contrastive Analysis, Error Analysis, and Interlanguage


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: Mohammad Hossein Keshavarz
کتاب مطالعه و بررسی زبان ویراست پنجم

مطالعه و بررسی زبان ویراست پنجم


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: GEORGE YULE
کتاب فنون یادگیری زبان

فنون یادگیری زبان


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: معصومه فراهانی
کتاب Understanding poetry

Understanding poetry


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: Reza Deedari PH. D and Mozhgan Mansouri
کتاب سخن‌ کاوی گفتمان‌ شناسی (انتقادی) تجزیه و تحلیل کلام

سخن‌ کاوی گفتمان‌ شناسی (انتقادی) تجزیه و تحلیل کلام


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: دکتر محمد ضیاء حسینی
کتاب روشی نو در فراگیری زبان دوم

روشی نو در فراگیری زبان دوم


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: کتایون محبوبی
کتاب تحقیق در ترجمة کتبی و شفاهی

تحقیق در ترجمة کتبی و شفاهی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: وریا دستیار
کتاب Contrastive Analysis of Persian & English and Error Analysis 3rd Edition

Contrastive Analysis of Persian & English and Error Analysis 3rd Edition


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: دکتر محمد ضیاء حسینی