کتاب ها » زبان های خارجی » سایر زبان ها » روسی
مرتب بر اساس تعداد
کتاب روسی در 30 روز

روسی در 30 روز


ناشر: انتشارات شباهنگ
نویسنده: محمد علیدوست
کتاب آموزش نوین زبان روسی ۲

آموزش نوین زبان روسی ۲


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر حسین لسانی
کتاب آموزش نوین زبان روسی ۱

آموزش نوین زبان روسی ۱


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر حسین لسانی
کتاب تمرینات زبان روسی

تمرینات زبان روسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: خاورونینا - شیرو چینسکایا
کتاب رسم الخط زبان روسی

رسم الخط زبان روسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: علیرضا عاملی
کتاب صرف افعال زبان روسی

صرف افعال زبان روسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: فریدون دیدبان
کتاب فرهنگ پلیتکنیک روسی به فارسی

فرهنگ پلیتکنیک روسی به فارسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: میرزابگیان
کتاب فرهنگ روسی به فارسی

فرهنگ روسی به فارسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: س.کلیف سوا واسکانیان
کتاب فرهنگ فارسی به روسی

فرهنگ فارسی به روسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: م.ی.رادویلسکی، گ.آ. واسکانیان، ا.م.شویتوف
کتاب فرهنگ فشرده  روسی به فارسی  فارسی به روسی

فرهنگ فشرده روسی به فارسی فارسی به روسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر احمد سیاروف، حکیم جان طالباکوف، مهندس محمود عزیزی
کتاب آموزش تکیه‌گذاری در زبان روسی

آموزش تکیه‌گذاری در زبان روسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر علیرضا اکبری‌پور
کتاب روسی پشت فرمان  دورۀ شنیداری

روسی پشت فرمان دورۀ شنیداری


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر علیرضا اکبری‌پور
کتاب آموزش زبان روسی  دورۀ کاربردی

آموزش زبان روسی دورۀ کاربردی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر علیرضا اکبری‌پور
کتاب دستور زبان روسی

دستور زبان روسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر علیرضا اکبری‌پور
کتاب دستور تصویری زبان روسی

دستور تصویری زبان روسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر علیرضا اکبری‌پور
کتاب فرهنگ روسی انگلیسی به فارسی

فرهنگ روسی انگلیسی به فارسی


ناشر: انتشارات پرسکا
نویسنده: دکتر علیرضا اکبری‌پور