کتاب ها » زبان های خارجی » انگلیسی » مهارت‌ها » Reading
مرتب بر اساس تعداد
کتاب How Life Works

How Life Works


ناشر: انتشارات Being Happy
نویسنده: Andrew Matthews
کتاب Making Friends

Making Friends


ناشر: انتشارات Being Happy
نویسنده: Andrew Matthews
کتاب درک مطلب جامع آزمون های زبان

درک مطلب جامع آزمون های زبان


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: مهرداد زنگیه‌وندی
کتاب Joy Reading Reach 3

Joy Reading Reach 3


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Mostafa Mirzaii
کتاب Joy Reading Climb 2

Joy Reading Climb 2


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Mostafa Mirzaii
کتاب Joy Reading Set Off 1

Joy Reading Set Off 1


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Mostafa Mirzaii
کتاب Essential Study Skills 3rd Edition

Essential Study Skills 3rd Edition


ناشر: انتشارات Sage Publications
نویسنده: Tom Burns & Sandra Sinfield
کتاب The Short Prose Reader 13th Edition

The Short Prose Reader 13th Edition


ناشر: انتشارات McGrawHill
نویسنده: Gilbert H. Muller & Harvey S. Wiener
کتاب PALGRAVE STUDY SKILLS THE STUDY SKILLS HANDBOOK

PALGRAVE STUDY SKILLS THE STUDY SKILLS HANDBOOK


ناشر: انتشارات Palgrave Macmillan
نویسنده: Stella Cottrell
کتاب Make your Point

Make your Point


ناشر: انتشارات Longman
نویسنده: L. G. Alexander
کتاب Diary Of A Wimpy Kid Old School

Diary Of A Wimpy Kid Old School


ناشر: انتشارات Puffin
نویسنده: Jeff Kinney
کتاب Diary Of A Wimpy Kid  Mad Libs

Diary Of A Wimpy Kid Mad Libs


ناشر: انتشارات Puffin
نویسنده: Price Stern Sloan
کتاب Diary of a Wimpy Kid The Long Haul

Diary of a Wimpy Kid The Long Haul


ناشر: انتشارات Puffin
نویسنده: Jeff Kinney
کتاب Diary of a Wimpy Kid The Last Straw

Diary of a Wimpy Kid The Last Straw


ناشر: انتشارات Puffin
نویسنده: Jeff Kinney
کتاب Diary of a Wimpy Kid The Third Wheel

Diary of a Wimpy Kid The Third Wheel


ناشر: انتشارات Puffin
نویسنده: Jeff Kinney
کتاب راهنمای فارسی Active skills for reading 3

راهنمای فارسی Active skills for reading 3


ناشر: انتشارات اندیشه خلاق
نویسنده: زویا نوعی صفری