کتاب ها » زبان های خارجی » انگلیسی » مترجمی
مرتب بر اساس تعداد
کتاب Translation as Communication across Languages and Cultures

Translation as Communication across Languages and Cultures


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Juliane House
کتاب نقش و ابعاد معنا در ترجمه

نقش و ابعاد معنا در ترجمه


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: اسماعیل سعیدان
کتاب معرفی مطالعات ترجمه شفاهی

معرفی مطالعات ترجمه شفاهی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: وریا دستیار
کتاب معرفی مطالعات ترجمه ویرایش سوم

معرفی مطالعات ترجمه ویرایش سوم


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: علی بهرامی و زینب تاجیک
کتاب فرهنگ اصطلاحات مطالعات ترجمه شفاهی

فرهنگ اصطلاحات مطالعات ترجمه شفاهی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: Vorya Dastyar
کتاب سخن‌ کاوی گفتمان‌ شناسی (انتقادی) تجزیه و تحلیل کلام

سخن‌ کاوی گفتمان‌ شناسی (انتقادی) تجزیه و تحلیل کلام


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: دکتر محمد ضیاء حسینی
کتاب روشی نو در فراگیری زبان دوم

روشی نو در فراگیری زبان دوم


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: کتایون محبوبی
کتاب تحقیق در ترجمة کتبی و شفاهی

تحقیق در ترجمة کتبی و شفاهی


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: وریا دستیار
کتاب Contrastive Analysis of Persian & English and Error Analysis 3rd Edition

Contrastive Analysis of Persian & English and Error Analysis 3rd Edition


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: دکتر محمد ضیاء حسینی
کتاب Literary Translation

Literary Translation


ناشر: انتشارات Routledge
نویسنده: Chantal Wright