پشتیبانی و سفارش تلگرام و واتس‌اپ: ۰۹۱۲۳۲۲۹۲۷۵ | ۰۲۱۶۶۹۶۰۹۱۴ | ۰۲۱۶۶۴۹۹۴۱۴

گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی - درس 3 (موصول ها: which,that,...)

جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۳

به جمله زیر توجه کنید.

آن مرد به میهمانی آمد . او یک هنرمند است.

در بیشتر زبان ها به جای بکار بردن این دو جمله میتوان از یک جمله استفاده کرد.

مردی که دیروز به میهمانی آمد، یک هنرمند است.

در زبان انگلیسی این کار به وسیله جمله ها و عبارات توصیفی میسر میشود. جمله توصیفی با موصول به جمله اصلی متصل میشود. مو صول هایی که در این درس مورد استفاده هستند عبارتند از who برای شخص فاعل به معنی "کسی که"، موصول Whom برای شخص مفعول به معنی "کسی را که"، موصول Which برای اشیای بیجان به معنی "چیزیکه/چیزی را که" و that به معنی "که" به جای همه ی موارد فوق استفاده میشود. همچنین موصول where به معنی "جاییکه" و موصول های دیگری هم وجود دارند که مورد توجه کتاب نیستند. جمله فوق به این صورت است:

That man came to the party yesterday. He is an artist.

The man, who came to the party yesterday, is an artist.

توجه کنید که بعد ازwho چون فاعل است، فعل وبعدwhom چون مفعول است، ضمیر فاعلی می آید.

which و that، میتوانند هم مفعول و هم فاعل باشند.

به چند نمونه زیر توجه کنید :

The man whom/that I saw yesterday is here.

مردی که دیروز دیدم، اینجاست.

The man who/that usually gives a speech is French.

مردی که معمولا سخنرانی میکند فرانسویست.

 

برای ادامه مطلب، لطفا فایل پیوست را دانلود نمایید.

نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.