پشتیبانی و سفارش تلگرامی: ۰۹۲۲۷۷۵۸۲۸۵ | ۰۲۱۶۶۹۶۰۹۱۴

دانلودهای نشریه و مجله

۷ دانلود
۱۵,۰۰۰ تومان
5.17MB
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
آسیفانامه: فصلنامۀ تخصصی انیمیشن، سال دوم، شمارۀ ۴، تابستان ۱۳۹۸ خورشیدی نشریۀ تخصصی انجمن سینمایی فیلم‌سازان انیمیشن ایران (آسیفا) قیمت: ۱۵٬۰۰۰ تومان در این شماره می‌خوانیم: سخن …
۵ دانلود
۱۵,۰۰۰ تومان
6.91MB
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
آسیفانامه: فصلنامۀ تخصصی انیمیشن، سال دوم، شمارۀ ۳، بهار ۱۳۹۸ خورشیدی نشریۀ تخصصی انجمن سینمایی فیلم‌سازان انیمیشن ایران (آسیفا) قیمت: ۱۵٬۰۰۰ تومان در این شماره می‌خوانیم: سخن …
۱۲ دانلود
۵,۰۰۰ تومان
6.21MB
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
آسیفانامه: فصلنامۀ تخصصی انیمیشن، سال نخست، شمارۀ ۲، زمستان ۱۳۹۷ خورشیدی نشریۀ تخصصی انجمن سینمایی فیلم‌سازان انیمیشن ایران (آسیفا) قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ تومان (با تخفیف ویژه) در این شماره …
۲۶ دانلود
۵,۰۰۰ تومان
6.72MB
شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
آسیفانامه: فصلنامۀ تخصصی انیمیشن، سال نخست، شمارۀ ۱، پاییز ۱۳۹۷ خورشیدی نشریۀ تخصصی انجمن سینمایی فیلم‌سازان انیمیشن ایران (آسیفا) قیمت: ۱۵٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ تومان (با تخفیف ویژه) در این شماره …