دانلودها
131

پاسخنامه و تحلیل سوالات زبان ارشد 1395

تعداد دانلود: ۱۳۸۹ » رایگان » 85 کیلوبایت
پاسخنامه و تحلیل سوالات زبان ارشد 1395

130

پاسخنامه و تحلیل سوالات زبان دکتری 1395

تعداد دانلود: ۱۲۳۰ » رایگان » 152 کیلوبایت
پاسخنامه و تحلیل سوالات زبان دکتری 1395

116

بودجه بندی آزمونهای هشت گانۀ موفقیت

تعداد دانلود: ۱۵۳۵ » رایگان » 141 کیلوبایت
آزمون زبان دکتری و ارشد، هشت گانۀ موفقیت

115

پاسخنامه تستهای 1100 واژه

تعداد دانلود: ۱۶۳ » ۸۰۰ تومان » 329 کیلوبایت
توجه توجه : رمز این فایل     armandanesh.com   می باشد.

82

1000 تست گرامر با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون ارشد و دکتری سراسری بخش اول(100 تست اول)

تعداد دانلود: ۹۶۶ » ۵,۰۰۰ تومان » 2.55 مگابایت
این مجموعه شامل 100 تست گرامر با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون زبان عمومی کارشناسی …

114

تستهای کتاب 1100 واژه

تعداد دانلود: ۲۴۳۷ » رایگان » 325 کیلوبایت
توجه توجه : رمز این فایل       armandanesh.com  می باشد.

84

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری بهمراه پاسخنامه تشریحی بخش دوم(100تست دوم)

تعداد دانلود: ۴۴۸ » ۴,۰۰۰ تومان » 2.59 مگابایت
این فایل بخش دوم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری با پاسخنامه …

102

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به همراه پاسخنامه تشریحی بخش سوم (100تست سوم)

تعداد دانلود: ۱۶۲ » ۳,۵۰۰ تومان » 636 کیلوبایت
این فایل بخش سوم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری با پاسخنامه …

103

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به همراه پاسخنامه تشریحی بخش چهارم (100تست چهارم)

تعداد دانلود: ۱۴۴ » ۳,۵۰۰ تومان » 870 کیلوبایت
این فایل بخش چهارم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری با پاسخنامه …