کتاب ها » زبان های خارجی » انگلیسی » مهارت‌ها » Writing
مرتب بر اساس تعداد
کتاب Ethnographic Perspective on Academic Writing

Ethnographic Perspective on Academic Writing


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: B.Paltridge,S.Starfield,C.Tardy
کتاب واژه ها و عبارات لازم برای نوشتن مقالات انگلیسی

واژه ها و عبارات لازم برای نوشتن مقالات انگلیسی


ناشر: انتشارات نخبگان فردا
نویسنده: Dr. Mohammad Golshan
کتاب Paragraph Writing

Paragraph Writing


ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده: Vahid Kurd
کتاب Writing Research Papers 15th

Writing Research Papers 15th


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: James D. Lester – James D. Lester, Jr
کتاب Reason to Write Advanced

Reason to Write Advanced


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: Mary R. Colonna
کتاب Reason to Write Intermediate

Reason to Write Intermediate


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: Robert F. Cohen
کتاب Reason to Write Low Intermediate

Reason to Write Low Intermediate


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: Judy L. Miller
کتاب Reason to Write High Beginning

Reason to Write High Beginning


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: Judy L. Miller
کتاب الگوهای نوشتاری برای مقالات انگلیسی

الگوهای نوشتاری برای مقالات انگلیسی


ناشر: انتشارات نخبگان فردا
نویسنده: Dr. Mohammad Golshan
کتاب IELTS Writing Task 1 and 2

IELTS Writing Task 1 and 2


ناشر: انتشارات CreateSpace Independent
نویسنده: Mike Wattie
کتاب Composing With Confidence

Composing With Confidence


ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده: Alan Meyers
کتاب Academic Writing for Graduate Students

Academic Writing for Graduate Students


ناشر: University of Michigan Press ELT
نویسنده: John M. Swales and Christine B. Feak
کتاب Connect with English via News

Connect with English via News


ناشر: انتشارات رهنما
نویسنده: Ehsan Bakhshandeh
کتاب The Academic Essay

The Academic Essay


ناشر: انتشارات Trans-Atlantic
نویسنده: Derek Soles
کتاب Steps to Writing Well

Steps to Writing Well


ناشر: انتشارات Cengage Learning
نویسنده: Jean Wyrick
کتاب Inside Writing 4

Inside Writing 4


ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده: Nigel A. Caplan