پشتیبانی و سفارش تلگرام و واتس‌اپ: ۰۹۱۲۳۲۲۹۲۷۵ | ۰۲۱۶۶۹۶۰۹۱۴ | ۰۲۱۶۶۴۹۹۴۱۴

کتاب های زبان شناسی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۴۰۰ تومان
ناشر: انتشارات Pearson
نویسنده:
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲۵۸,۴۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۴۰۰ تومان
ناشر: انتشارات Benjamins
نویسنده:
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۶۰۰ تومان
۳۶۵,۰۰۰ تومان
۲۴۸,۲۰۰ تومان
ناشر: انتشارات Wiley
نویسنده:
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۶۰۰ تومان
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳۲,۰۰۰ تومان
ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده:
۳۴۵,۰۰۰ تومان
۲۳۴,۶۰۰ تومان
ناشر: انتشارات Oxford
نویسنده:
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۸۰۰ تومان
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۴۰۰ تومان
ناشر: انتشارات John Wiley
نویسنده:
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
ناشر: انتشارات Springer
نویسنده:
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۲۳۱,۲۰۰ تومان